+++ อัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน>> รักความเป